Melesa Guneysu

IvoryKeys

Illinois Wesleyan University

Discord logo white IvoryKeys#0791

Bio

S9.

Tier

Kindred

Champion

13 - 11

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

2.37

AVG KDA

5,343.67

AVG DMG

206.93

AVG GPM

0.86

AVG CPM

CSL Game History