Jason Ta

JayTa

Carleton University

Tier

Vayne

Champion

4 - 3

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

3.72

AVG KDA

18,351.6

AVG DMG

385.54

AVG GPM

7.12

AVG CPM

CSL Game History