Elizabeth Glejzer

greektragedy

University of Kentucky

Tier

Leona

Champion

0 - 6

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

1.33

AVG KDA

7,099.0

AVG DMG

204.0

AVG GPM

3.9

AVG CPM

CSL Game History