Ryan Lippe

eXploZioNz

State University of New York - University at Buffalo

Discord logo white eXploZioNz#3838

STEAM_0:0:50905450

Steam ID

7 - 10

CSL Record

1500.0

Scrim Elo

CSL Game History

Date Team

Oct 26, 2019

vs

Oct 26, 2019

vs

Nov 2, 2019

vs

Nov 2, 2019

vs

Nov 9, 2019

vs

Nov 16, 2019

vs

Nov 16, 2019

vs

Jan 31, 2020

vs

Jan 31, 2020

vs

Feb 1, 2020

vs

Feb 1, 2020

vs

Feb 1, 2020

vs

Feb 22, 2020

vs

Feb 22, 2020

vs

Feb 22, 2020

vs

Feb 29, 2020

vs

Feb 29, 2020

vs